ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

 

AM Μοτοποδήλατα έως 50cc


Κατηγορία ΑΜ:

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΜ 
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ 
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο ή εργαστήριο)
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη                                                           
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη                
9. e-Παράβολο εκτύπωσης 
10. e-Παράβολο χαρτόσημο 
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                         
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων                      
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει κλείσει το δέκατο εκτο (16) έτος της ηλικίας του. Χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για γνήσιο υπογραφής έγγραφης συναίνεσης 2 κηδεμόνων θεωρημένο από ΚΕΠ ή αστυνομία
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες ΚΟΚ (και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 14 διδακτικές ώρες  
 

 

A1 Μοτοσυκλέτες έως 125cc


Κατηγορία Α1:

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε χρειάζεται:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Α1   
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά,σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ 
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο 
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη.
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη.                  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης
10. e-Παράβολο χαρτόσημο 
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                             
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 18 ετών.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες ΚΟΚ (και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Eλάχιστες 14 διδακτικές ώρες     

 

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου:
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
6. Α.Φ.Μ
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                  
8. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης      
10. e-Παράβολο επέκτασης


ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 12 διδακτικές ώρες     


Εάν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ και θέλετε να βγάλετε μεγαλύτερη κατηγορία τότε:
Να έχετε κλείσει το 18ο έτος τής ηλικίας σας

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.
5. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
6. Α.Φ.Μ                                       
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων        
8. e-Παράβολο εκτύπωσης                 
9. e-Παράβολο επέκτασης 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
Ελάχιστες 7 ώρες 

A2 Μοτοσυκλέτες έως 35kw


Κατηγορία Α2:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kw και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 k/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε χρειάζεται:  Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 20 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ  Α2
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο 
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).     
9. e-Παράβολο εκτύπωσης 
10. e-Παράβολο χαρτόσημο
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                       
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων 
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες κοκ(και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 14 διδακτικές ώρες     

 

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 20 ετών.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια) 
5. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
6. Α.Φ.Μ 
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                              
8. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης                        
10. e-Παράβολο επέκτασης 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: ελάχιστες 12 διδακτικές ώρες     


Εάν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1 και θέλετε να βγάλετε μεγαλύτερη κατηγορία Α2 τότε:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 20 ετών.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.
5. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια) 
6. Α.Φ.Μ                                            
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων       
8. e-Παράβολο εκτύπωσης         
9. e-Παράβολο επέκτασης 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
Ελάχιστες 7 ώρες  

A Ανεξαρτήτως κυβισμού


Κατηγορία Α:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσυκλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε χρειάζεται:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 24 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Α    
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).                  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης
10. e-Παράβολο χαρτόσημο 
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                             
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων
13.Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού,το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 24 ετών.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες κοκ(και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 14 διδακτικές ώρες     


Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 24 ετών.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
6. Α.Φ.Μ 
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                                
8. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων      
9. e-Παράβολο εκτύπωσης    
10. e-Παράβολο επέκτασης

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 12 διδακτικές ώρες

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1ή Α2 και θέλετε να βγάλετε  κατηγορία Α τότε:
(πρέπει να έχετε συμπληρώσει την ηλικία 24 ετών. Εκτός αν έχετε την κατηγορία Α2 τουλάχιστον 2 έτη μπορείτε να βγάλετε την Α - ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ).

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.
5. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
6. Α.Φ.Μ                                                 
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων      
8. e-Παράβολο εκτύπωσης  
9. e-Παράβολο επέκτασης 

​ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

Ελάχιστες 7 ώρες   

Β Επιβατικά


Κατηγορία Β:

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Β
1. ΑΙΤΗΣΗ-υπευθυνη δήλωση για την περιγραφη αιτηματος,το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπια Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια) 
5. Α.Φ.Μ 
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο 
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη                   
9. e-Παράβολο εκτύπωσης 
10. e-Παράβολο χαρτόσημο
11. e-Παράβολα προγραμματισμού θεωρητικών εξετάσεων                                  
12. e-Παράβολα προγραμματισμού δοκιμασίας προσόντων εξετάσεων
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει κλείσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες (και μέσω Η/Υ)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 25 διδακτικές ώρες    

 

C-C1 Επαγγελματικά


Κατηγορία C (χωρίς όριο):

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.  Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης C είναι το 21ο ή το 18o έτος με Π.Ε.Ι.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Αίτηση εκτύπωσης
3. e-Παράβολο εκτύπωσης
4. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση (θεωρητική ή πρακτική) 
5. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική) 
6. Η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008
7. Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου για επέκταση σε επαγγελματική άδεια οδήγησης
8. Για 1η επαγγελματική άδεια απαιτούνται Διαγνωστικές Ιατρικές Εξετάσεις
9. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
11. Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
12. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 15 ώρες, Βιβλίο "Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών"
Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 15 ώρες.
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες ενώ αν έχετε C1 μόνο 2 ώρες)


C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης C1 είναι το 18o έτος συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Αίτηση εκτύπωσης
3. e-Παράβολο εκτύπωσης 
4. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση (θεωρητική ή πρακτική) 
5. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική) 
6. Η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)
7. Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου για επέκταση σε επαγγελματική άδεια οδήγησης
8. Για 1η επαγγελματική άδεια απαιτούνται Διαγνωστικές Ιατρικές Εξετάσεις
9. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
11. Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
12. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου)
13. Φάκελος

 

D-D1 Επαγγελματικά


Κατηγορία D (χωρίς όριο):

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 24ο έτος ή το 21ο με Π.Ε.Ι.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Αίτηση εκτύπωσης
3. e-Παράβολο εκτύπωσης 
4. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση (θεωρητική ή πρακτική)
5. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική)
6. Η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)
7. Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου για επέκταση σε επαγγελματική άδεια οδήγησης
8. Για 1η επαγγελματική άδεια απαιτούνται Διαγνωστικές Ιατρικές Εξετάσεις
9. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
11. Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
12. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου)
13. Φάκελος

Εκπαίδευση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 15 ώρες, Βιβλίο "Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων"
Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 15 ώρες.
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες ενώ αν έχετε D1 μόνο 2 ώρες)

 

D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & έως 8 μέτρα μήκος

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης D1 είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Αίτηση εκτύπωσης
3. e-Παράβολο εκτύπωσης
4. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση (θεωρητική ή πρακτική)
5. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική) 
6. Η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)
7. Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου για επέκταση σε επαγγελματική άδεια οδήγησης
8. Για 1η επαγγελματική άδεια απαιτούνται Διαγνωστικές Ιατρικές Εξετάσεις
9. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
11. Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
12. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου)
13. Φάκελος

Εκπαίδευση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 15 ώρες, Βιβλίο ''Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων''
Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 15 ώρες.
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)

Εξέταση:
Για την χορήγηση της άδειας οδήγησης D1 + Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α. Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία D1,D (από την ύλη του βιβλίου ''Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών λεωφορείο'' εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β. Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ' - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού.
Γ. Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για D1+ ΠΕΙ ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά. (Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).

Δικαίωμα οδήγησης:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8m.

Ισχύς:
- Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.
- Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας κατά περίπτωση.
- Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
- Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη και απαιτείται εξέταση απο ιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου τουλάχιστον, σύμφωνα με το αρθ. 74 παρ.1 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α').

Παρατήρηση:
- Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολο των 50 € αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα ΒΕ, C1, C, C1E, CE.
- Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων της παρ.3, του άρθρου 3, του π.δ. 74/2008.

 

CE Επαγγελματικά


Κατηγορία CE:

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού και ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης CE είναι το 21ο έτος ή το 18ο με Π.Ε.Ι.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Αίτηση εκτύπωσης
3. e-Παράβολο εκτύπωσης
4. e-Παράβολο προγραμματισμού για κάθε εξέταση (πρακτική) 
5. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
7. Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
8. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον C Φορτηγού)
9. Φάκελος

Εκπαίδευση:
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.