ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

 

AM Μοτοποδήλατα έως 50cc


Κατηγορία ΑΜ:

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΜ 
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ 
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο ή εργαστήριο)
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη                                                           
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη                
9. e-Παράβολο εκτύπωσης 
10. e-Παράβολο χαρτόσημο 
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                         
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων                      
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει κλείσει το δέκατο εκτο (16) έτος της ηλικίας του. Χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για γνήσιο υπογραφής έγγραφης συναίνεσης 2 κηδεμόνων θεωρημένο από ΚΕΠ ή αστυνομία
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες ΚΟΚ (και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 14 διδακτικές ώρες  
 

 

A1 Μοτοσυκλέτες έως 125cc


Κατηγορία Α1:

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε χρειάζεται:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Α1   
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά,σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ 
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο 
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη.
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη.                  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης
10. e-Παράβολο χαρτόσημο 
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                             
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 18 ετών.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες ΚΟΚ (και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Eλάχιστες 14 διδακτικές ώρες     

 

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου:
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
6. Α.Φ.Μ
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                  
8. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης      
10. e-Παράβολο επέκτασης


ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 12 διδακτικές ώρες     


Εάν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ και θέλετε να βγάλετε μεγαλύτερη κατηγορία τότε:
Να έχετε κλείσει το 18ο έτος τής ηλικίας σας

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.
5. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
6. Α.Φ.Μ                                       
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων        
8. e-Παράβολο εκτύπωσης                 
9. e-Παράβολο επέκτασης 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
Ελάχιστες 7 ώρες 

A2 Μοτοσυκλέτες έως 35kw


Κατηγορία Α2:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kw και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 k/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε χρειάζεται:  Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 20 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ  Α2
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο 
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).     
9. e-Παράβολο εκτύπωσης 
10. e-Παράβολο χαρτόσημο
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                       
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων 
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες κοκ(και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 14 διδακτικές ώρες     

 

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 20 ετών.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια) 
5. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
6. Α.Φ.Μ 
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                              
8. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης                        
10. e-Παράβολο επέκτασης 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: ελάχιστες 12 διδακτικές ώρες     


Εάν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1 και θέλετε να βγάλετε μεγαλύτερη κατηγορία Α2 τότε:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 20 ετών.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.
5. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια) 
6. Α.Φ.Μ                                            
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων       
8. e-Παράβολο εκτύπωσης         
9. e-Παράβολο επέκτασης 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ:
Ελάχιστες 7 ώρες  

A Ανεξαρτήτως κυβισμού


Κατηγορία Α:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσυκλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου τότε χρειάζεται:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 24 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Α    
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Α.Φ.Μ
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη 10€ (συμβεβλημένοι με υπουργείο συγκοινωνιών).                  
9. e-Παράβολο εκτύπωσης
10. e-Παράβολο χαρτόσημο 
11. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                             
12. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού,το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 24 ετών.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες κοκ(και μέσω Η/Υ) 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 14 διδακτικές ώρες     


Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία τών 24 ετών.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
5. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
6. Α.Φ.Μ 
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε θεωρητική εξέταση                                                
8. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων      
9. e-Παράβολο εκτύπωσης    
10. e-Παράβολο επέκτασης

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 11 διδακτικές ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 12 διδακτικές ώρες

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1ή Α2 και θέλετε να βγάλετε  κατηγορία Α τότε:
(πρέπει να έχετε συμπληρώσει την ηλικία 24 ετών. Εκτός αν έχετε την κατηγορία Α2 τουλάχιστον 2 έτη μπορείτε να βγάλετε την Α - ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ).

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την περιγραφή αιτήματος, το μόνιμο της κατοικίας.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.
5. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια)
6. Α.Φ.Μ                                                 
7. e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε δοκιμασία προσόντων εξετάσεων      
8. e-Παράβολο εκτύπωσης  
9. e-Παράβολο επέκτασης 

​ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

Ελάχιστες 7 ώρες