ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Κατηγορία Β:

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Β
1. ΑΙΤΗΣΗ-υπευθυνη δήλωση για την περιγραφη αιτηματος,το μόνιμο της κατοικίας και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης   
3. Φωτοτυπια Α.Δ.Τ ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ. Για τους υπηκόους ξένης χωράς απαιτείται διαβατήριο και άδεια παραμονής (τελευταία εξάμηνη)
4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύποι διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά, σκουλαρίκια) 
5. Α.Φ.Μ 
6. Βιβλιάριο υγείας (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις από δημόσιο η ιδιωτικό νοσοκομείο η εργαστήριο 
7. Πιστοποιητικά Ιατρού οφθαλμίατρου που θα συνοδεύεται με απόδειξη
8. Πιστοποιητικά Ιατρού παθολόγου που θα συνοδεύεται με απόδειξη                   
9. e-Παράβολο εκτύπωσης 
10. e-Παράβολο χαρτόσημο
11. e-Παράβολα προγραμματισμού θεωρητικών εξετάσεων                                  
12. e-Παράβολα προγραμματισμού δοκιμασίας προσόντων εξετάσεων
13. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να έχει κλείσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 21 διδακτικές ώρες (και μέσω Η/Υ)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Ελάχιστες 25 διδακτικές ώρες